Membership ~ Aelodaeth

FEES:

*Players 18+ years old –  to the club and Hockey Wales: Costs £50.*

This is a player, who plays league/cup hockey at the club; some may have other roles, whilst others will just play.

Price includes:

 •  Hockey Wales basic insurance
 • Regular Newsletters
 • Priority Bookings at Hockey Wales events
 • Discounted tickets to specific Hockey Wales events
 •  Access to My Hockey Wales website
 • Discounts at selected Holiday Inn hotels (Check out the details in the Benefits section!)
 • Discounts on various products available through the Hockey Wales website
 • Also includes club away/training top

*Players Under 18 years old  –  to the club and Hockey Wales: Costs £30.*

This is a player, who plays league/cup hockey at your club. They must be aged 17 or under as of the 1st of January 2016.

Price includes:

 •  Hockey Wales basic insurance
 • Regular Newsletters
 • Priority Bookings at Hockey Wales events
 • Discounted tickets to specific Hockey Wales events
 •  Access to My Hockey Wales website
 • Discounts at selected Holiday Inn hotels (Check out the details in the Benefits section!)
 • Discounts on various products available through the Hockey Wales website
 • Also includes club away/training top

*Juniors in SECONDARY School – price to the club and Hockey Wales: Costs £25.*

*Juniors in PRIMARY School – price to the club and Hockey Wales: Costs £20.*

This is a player, who plays league/cup/tournaments at the club. They must be aged 17 or under as of the 1st of January 2016.

Price includes:

 •  Hockey Wales basic insurance
 • Regular Newsletters
 • Priority Bookings at Hockey Wales events
 • Discounted tickets to specific Hockey Wales events
 •  Access to My Hockey Wales website
 • Discounts at selected Holiday Inn hotels (Check out the details in the Benefits section!)
 • Discounts on various products available through the Hockey Wales website
 • Also includes club away/training top

RECREATIONAL:

Hockey Wales is committed to helping raise the game of hockey in all formats. One of the latest additions to help support this aim is the Recreational Member.

*Recreational 18+ years old – Costs £10. / Recreational Under 18 years old – Costs £5.*

A participant who may only want to play a few casual games of Rush Hockey, Back 2 Hockey or even a club managed event. This allows them the opportunity to play hockey with the added bonus of insurance.
It is important to know that they DO NOT have the same level of cover as a full playing member and as such are NOT covered to compete in any league or cup matches. If they decide to become a full member you will be able to upgrade them to a full member for a fee (minus the price they have already paid).

Price includes:

 •  Insured to take part in recreational activities
 • Regular Newsletter
 • Discounts at selected Holiday Inn hotels (Check out the details in the Benefits section!)
 • Access to other Recreational Activities taking place across Wales

 


FFIOEDD:

*Chwaraewyr 18+ mlwydd oed – i’r clwb a Hoci Cymru yn costio £50.*

Hyn yn golygu chwaraewr, sy’n chwarae hoci yn y gynghrair / cwpan gyda’r clwb; efallai y bydd rhai gyda rôliau pellach, tra bydd rhai yn chwarae yn unig.

Prisiau yn cynnwys yr isod:

 • Yswiriant Hoci Sylfaenol Cymru
 • Cylchlythyrau rheolaidd
 • Blaenoriaeth i archebion yng nghyswllt â digwyddiadau Hoci Cymru
 • Tocynnau rhatach yn benodol i ddigwyddiadau Hoci Cymru
 • Mynediad i’r dudalen wefan ‘My Hockey Wales’
 • Gostyngiad pris ar ambell westai dewisiadol ‘Holiday Inn’ (Gweler manylion pellach yn yr adran Budd-daliadau!)
 • Gostyngiad pris ar gynhyrchion amrywiol sydd ar gael drwy wefan Hoci Cymru
 • Hefyd yn cynnwys top hyfforddi y clwb

*Chwaraewyr Dan 18 mlwydd oed – i’r clwb a Hoci Cymru yn costio £30.*

Hyn yn golygu chwaraewr, sy’n chwarae hoci yn y gynghrair / cwpan gyda’r clwb. Mae rhaid iddynt fod yn 17 mlwydd oed neu iau ar y 1af o Ionawr, 2016.

Prisiau yn cynnwys yr isod:

 • Yswiriant Hoci Sylfaenol Cymru
 • Cylchlythyrau rheolaidd
 • Blaenoriaeth i archebion yng nghyswllt â digwyddiadau Hoci Cymru
 • Tocynnau rhatach yn benodol i ddigwyddiadau Hoci Cymru
 • Mynediad i’r dudalen wefan ‘My Hockey Wales’
 • Gostyngiad pris ar ambell westai dewisiadol ‘Holiday Inn’ (Gweler manylion pellach yn yr adran Budd-daliadau!)
 • Gostyngiad pris ar gynhyrchion amrywiol sydd ar gael drwy wefan Hoci Cymru
 • Hefyd yn cynnwys top hyfforddi y clwb

*Adran Iau o fewn Addysg: Ysgol UWCHRADD – pris i’r clwb a Hoci Cymru yn costio £25.

*Adran Iau o fewn Addysg: Ysgol GYNRADD – pris i’r clwb a Hoci Cymru yn costio £20.*

Hyn yn golygu chwaraewr, sy’n chwarae hoci yn y gynghrair / cwpan gyda’r clwb. Mae rhaid iddynt fod yn 17 mlwydd oed neu iau ar y 1af o Ionawr, 2016.

Prisiau yn cynnwys yr isod:

 • Yswiriant Hoci Sylfaenol Cymru
 • Cylchlythyrau rheolaidd
 • Blaenoriaeth i archebion yng nghyswllt â digwyddiadau Hoci Cymru
 • Tocynnau rhatach yn benodol i ddigwyddiadau Hoci Cymru
 • Mynediad i’r dudalen wefan ‘My Hockey Wales’
 • Gostyngiad pris ar ambell westai dewisiadol ‘Holiday Inn’ (Gweler manylion pellach yn yr adran Budd-daliadau!)
 • Gostyngiad pris ar gynhyrchion amrywiol sydd ar gael drwy wefan Hoci Cymru
 • Hefyd yn cynnwys top hyfforddi y clwb

HAMDDEN

Mae Hoci Cymru yn ymrwymedig i helpu codi safon y gêm hoci ym mhob ffordd. Un o’r ychwanegiadau diweddaraf i helpu gefnogi’r nôd hon yw i fod yn Aelod Hamdden.

*Hamdden 18+ mlwydd oed – Côst £10. / Hamdden: O dan 18 mlwydd oed – Côst £5.*

Unigolyn a fuasai yn hoff o chwarae ychydig o gemau achlysurol e.e ‘Rush Hockey’, ‘Back2Hockey’ neu hyd yn oed cyfrannu mewn digwyddiadau a reolir gan y clwb. Mae hyn yn caniatau cyfle i chwarae hoci gyda’r bonws ychwanegol o yswiriant.

Mae’n bwysig gwybod NID YW yr un lefel o wasanaeth sy’n cael ei gynnwys/ddarparu yn yr Aelodaeth Chwaraewr llawn yn cael ei gynnig gyda’r aelodaeth hon. Mae hyn yn golygu bydd yr aelod DDIM yn gael ei gynnwys i gystadlu mewn unrhyw gemau yn gyngrhair neu gemau cwpan. Os bydd yr aelod yn penderfynu ymuno fel aelod llawn y clwb – byddwch yn gallu uwchraddio drwy dâl ychwanegol.

Prisiau yn cynnwys:

 • Yswiriant i gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden
 • Cylchlythyrau
 • Gostyngiad pris ar ambell westai dewisiadol ‘Holiday Inn’ (Gweler manylion pellach yn yr adran Budd-daliadau!)
 • Mynediad i Weithgareddau Hamdden eraill sy’n digwydd ledled Cymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s