Sponsorship & Social ~ Nawdd & Chymdeithasu

For the 2015/2016 season we are sponsored by Varsity, and Bron Menai Guest House.

After each home game we will have match teas at Varsity and will also plan socials for different occasions such as Xmas, Halloween, or even just to celebrate Saturdays!

Also, we love joint socials and probably have drank/socialised with nearly every team in North Wales, so no matter what club/team you’re from, you can always come socialise with us, and bring your non-hockey playing friends too! I’m sure we’ll convince them to play.


Ar gyfer tymor 2015/2016, mae’r clwb yn cael ei noddi gan dafarn Varsity ym Mangor, ac hefyd Ty Gwesty Bron Menai.

Yn dilyn pob gêm gartref, byddem yn cael bwyd a diod yn Varsity. Mae cyfarfodydd y clwb hefyd yn cael eu cynnal yn y dafarn hon.

Rydym hefyd yn trefnu nosweithiau hwylus a chymdeithasol i aelodau y clwb mor aml yr ydym yn gallu, ac ein man cychwyn yw Varsity. Ennill, neu golli – rydym o hyd gyda rheswm i ddathlu a chymdeithasu!

Mae Ardudwy yn glwb sydd wedi cymdeithasu gyda niferoedd fawr o glybiau ledled Gogledd Cymru, felly rydym wastad yn croesawu unrhyw un i ymuno gyda ni ar nosweithiau allan – mae digon o hwyl i’w gael!

12311251_722138674585185_7638556689253177167_n

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s