Membership ~ Aelodaeth

 

FEES:

*Players 18+ years old –  to the club and Hockey Wales: Costs £46.*

This is a player, who plays league/cup hockey at the club; some may have other roles, whilst others will just play.

Price includes:

 • Hockey Wales basic insurance
 • Regular Newsletters
 • Priority Bookings at Hockey Wales events
 • Discounted tickets to specific Hockey Wales events
 •  Access to My Hockey Wales website
 • Discounts at selected Holiday Inn hotels (Check out the details in the Benefits section!)
 • Discounts on various products available through the Hockey Wales website
 • Also includes club away/training top

*Juniors in SECONDARY School – price to the club and Hockey Wales: Costs £20.*

Price includes:

 •  Hockey Wales basic insurance
 • Regular Newsletters
 • Priority Bookings at Hockey Wales events
 • Discounted tickets to specific Hockey Wales events
 •  Access to My Hockey Wales website
 • Discounts at selected Holiday Inn hotels (Check out the details in the Benefits section!)
 • Discounts on various products available through the Hockey Wales website
 • Also includes club away/training top

*Juniors in PRIMARY School – price to the club and Hockey Wales: Costs £15.*

Price includes:

 •  Hockey Wales basic insurance
 • Regular Newsletters
 • Priority Bookings at Hockey Wales events
 • Discounted tickets to specific Hockey Wales events
 •  Access to My Hockey Wales website
 • Discounts at selected Holiday Inn hotels (Check out the details in the Benefits section!)
 • Discounts on various products available through the Hockey Wales website
 • Also includes club away/training top

 


FFIOEDD:

*Chwaraewyr 18+ mlwydd oed – i’r clwb a Hoci Cymru yn costio £46.*

Hyn yn golygu chwaraewr, sy’n chwarae hoci yn y gynghrair / cwpan gyda’r clwb; efallai y bydd rhai gyda rôliau pellach, tra bydd rhai yn chwarae yn unig.

Prisiau yn cynnwys yr isod:

 • Yswiriant Hoci Sylfaenol Cymru
 • Cylchlythyrau rheolaidd
 • Blaenoriaeth i archebion yng nghyswllt â digwyddiadau Hoci Cymru
 • Tocynnau rhatach yn benodol i ddigwyddiadau Hoci Cymru
 • Mynediad i’r dudalen wefan ‘My Hockey Wales’
 • Gostyngiad pris ar ambell westai dewisiadol ‘Holiday Inn’ (Gweler manylion pellach yn yr adran Budd-daliadau!)
 • Gostyngiad pris ar gynhyrchion amrywiol sydd ar gael drwy wefan Hoci Cymru
 • Hefyd yn cynnwys top hyfforddi y clwb

 

*Adran Iau o fewn Addysg: Ysgol UWCHRADD – pris i’r clwb a Hoci Cymru yn costio £25.

Prisiau yn cynnwys yr isod:

 • Yswiriant Hoci Sylfaenol Cymru
 • Cylchlythyrau rheolaidd
 • Blaenoriaeth i archebion yng nghyswllt â digwyddiadau Hoci Cymru
 • Tocynnau rhatach yn benodol i ddigwyddiadau Hoci Cymru
 • Mynediad i’r dudalen wefan ‘My Hockey Wales’
 • Gostyngiad pris ar ambell westai dewisiadol ‘Holiday Inn’ (Gweler manylion pellach yn yr adran Budd-daliadau!)
 • Gostyngiad pris ar gynhyrchion amrywiol sydd ar gael drwy wefan Hoci Cymru
 • Hefyd yn cynnwys top hyfforddi y clwb

 

*Adran Iau o fewn Addysg: Ysgol GYNRADD – pris i’r clwb a Hoci Cymru yn costio £20.*

Prisiau yn cynnwys yr isod:

 • Yswiriant Hoci Sylfaenol Cymru
 • Cylchlythyrau rheolaidd
 • Blaenoriaeth i archebion yng nghyswllt â digwyddiadau Hoci Cymru
 • Tocynnau rhatach yn benodol i ddigwyddiadau Hoci Cymru
 • Mynediad i’r dudalen wefan ‘My Hockey Wales’
 • Gostyngiad pris ar ambell westai dewisiadol ‘Holiday Inn’ (Gweler manylion pellach yn yr adran Budd-daliadau!)
 • Gostyngiad pris ar gynhyrchion amrywiol sydd ar gael drwy wefan Hoci Cymru
 • Hefyd yn cynnwys top hyfforddi y clwb

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s