Minis, Juniors & Ardudwy 2s

Our junior section includes primary and secondary pupils, both girls and boys that ranges between 6-13 years of age, that we are looking to grow.  Whether they just want to train with their friends, make new friends, have fun or take part in competitions, there will always be a warm welcome to all.

We currently have our 2s team competing in North Wales Hockey League, Division 2.

Here are the training times, if you fancy coming down and giving it a go, we would love to have you!

ThursdayCanolfan Brailsford Astro, Bangor

Minis & Juniors: 4pm – 5pm = £2 (6 – 13 years old)

Ardudwy 2s: 5pm – 6.15pm = £3 (13+)

(only £1.50 for extra siblings! ask for details)


Mae ein hadran iau yn croesawu disgyblion cynradd ac uwchradd sy’n amrywio rhwng 6-13 mlwydd oed. Beth bynnag yw eich rheswm am ymuno â ni, os mai i fwynhau amser hyfforddi gyda’ch ffrindiau, i wneud ffrindiau newydd neu i gymheryd rhan mewn cystadleuthau, bydd wastad croeso i’w gael gan y clwb.

Mae ein 2ail dîm yn cystadlu yng Nghynghrair Hoci Gogledd Cymru, yn yr uwch-adran, Adran 2.

Mae’r amseroedd hyfforddi i’w weld isod, os yr ydych awydd dod lawr i roi cynnig arni, byddem wrth ein bodd o’ch gweld!

Nos Iau – Astro Canolfan Brailsford (Maes Glas), Bangor

 Minis & Iau: 4yh – 5yh = £2 (6 – 13 mlwydd oed)

Ardudwy 2s: 5yh – 6.15yh = £3 (13+)

(dim ond £1.50 i frodyr/chwiorydd ychwanegol! holwch am fanylion)

Juniors Awards NightMinis Awards Night

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s