Ardudwy 1s

We currently have our 1s team competing in North Wales Hockey League, Division 1.

Home games will be played at Canolfan Brailsford Astroturf (Maes Glas), Bangor for the season.

Here are the training times and prices, if you fancy coming down and give it a go, we would love to have you!

Thursdays: Outdoor Hockey

  • Location: Canolfan Brailsford Astroturf
  • Time: 5pm – 7pm
  • Cost: £2.50 for an hour OR £4.00 for two hours.

Mae ein tîm 1af yn cystadlu yng Nghynghrair Hoci Gogledd Cymru, yn yr uwch-adran, Adran 1.

Bydd gemau cartref yn ystod y tymor yn cael ei chwarae ar Astroturf Canolfan Brailsford (Maes Glas), Bangor.

Mae’r amseroedd hyfforddi i’w weld isod, os yr ydych awydd rhoi cynnig arni, byddem wrth ein bodd o‘ch gweld!

Nôs Iau: ‘Outdoor Hockey’

  • Lleoliad: Canolfan Brailsford Astro, Bangor
  • Amser: 5yh – 7yh
  • Côst: £2.50 am awr NEU £4.00 am ddwy.

 

1s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s