Indoor Hockey ~ Hoci Dan Dô

indoor

We are one of a few clubs who also provide Indoor Hockey Training. For the last couple of years, we have entered the Welsh National Indoor Finals down in South Wales as a mixed team with other clubs. However, since the last two years, we have entered as singular team, Ardudwy, and been the only team to enter from North Wales.

There are many benefits to Indoor Hockey, all that can be transferred to the outdoor game:

 • Fitness
 • Team Work
 • Individual Work
 • Learn New Skills
 • Develop Existing Skills
 • Communication

Here are the training times and prices, if you fancy coming down and give it a go, we would love to have you!

If you’d like more information about this sport, or on the rules of Indoor Hockey, please click here.

Tuesdays: Indoor Hockey

  • Location: Friars High School, Sports Hall, Bangor.
  • Time: 6pm – 8pm
  • Cost: £3.00 for an hour OR £5.00 for two hours.


Rydym yn un o ychydig glybiau sydd hefyd yn darparu Hyfforddiant Hoci Dan Do. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cystadlu yn Rowndiau Terfynol Dan Do Cenedlaethol Cymru i lawr yn Ne Cymru fel tîm cymysg gyda chlybiau eraill. Fodd bynnag, ers y dwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi cystadlu fel tim unigol, Ardudwy, ac wedi bod yr unig glwb i gystadlu o Gogledd Cymru.

Mae yna lawer o fuddion i Hoci Dan Do, ac mae’r cyfan yn gally cael ei drosglwyddo i’r gêm tu allan:

 • Ffitrwydd
 • Gwaith Tîm
 • Gwaith Unigol
 • Dysgu Sgiliau Newydd
 • Datblygu Sgiliau Presennol
 • Cyfarthrebu

Mae’r amseroedd hyfforddi a’r prisiau i’w weld isod, os ydych chi awydd dod lawr a rhoi cynnig arni, byddem wrth ein bodd yn eich cael chi!

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y chwaraeon hon, neu ar reolau Hoci Dan Do, cliciwch yma.

Nôs Fawrth: ‘Indoor Hockey’

 • Lleoliad: Canolfan Hamdden, Ysgol Friars, Bangor
 • Amser: 6yh – 8yh
 • Côst: £3.00 am awr NEU £5.00 am ddwy.