#HOCKEYFEST

 

360 E

Feeling inspired after the Golden success at the Olympics?!

Then why don’t you pop by to Ardudwy’s HOCKEY FEST event, 03/09/16, which will include a variety of fun activities such as playing games, shoot at goal and learning new skills!

A great opportunity for children over the age of 7, and for adults!

The best thing about the session is that it’s totally FREE! We hope to see you all there!

~ ~ ~

Ydych chi wedi cael eich hysbrydoli ar ôl y llwyddiant yn y Gemau Olympaidd?!

Yna, pam na wnewch chi alw heibio i ddigwyddiad Ardudwy, HOCKEY FEST, 03/09/16, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau hwyliog megis chwarae gemau, saethu tuag at y gol a dysgu sgiliau newydd!

Bydd yn gyfle gwych i blant dros 7 mlwydd oed, ac i oedolion!

Y peth gora’ am y sesiwn yw ei fod AM DDIM! Gobeithio eich gweld chi yno!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s