End of Season Awards Evening!

What a brilliant Awards Evening to end the season for our Juniors and Seniors! Everyone made a big effort to dress up as Superheroes, and looked amazing!

The club would like to thank everyone involved into making it a night to remember, especially to Jax and Nicci who made sure everything ran smoothly, not just last night but the whole year round, a lot of hard work and dedication has gone into making Ardudwy hockey club such a successful team, and on behalf of everyone, we’d like to say thank you to you both. Also a thank you goes to everyone of our members, of all ages, we wouldn’t be a hockey family without all your dedication week in, week out!

Huge congratulations to all our Minis and Juniors for all their hard work this season, and on winning their awards. Thoroughly deserved by all of you! We hope you’ve enjoyed the season as much as we’ve enjoyed experiencing it with you!

Finally, a massive congratulations goes to all our Seniors with their awards, who not only bought the Indoor Summer League trophy back home to where it belongs, but also the Division 2 trophy too! We look forward to being on that pitch with you each week, playing alongside the most dedicated bunch of girls and being a part of the most feared team to come up to Division 1 – we hope they’re ready for us, because the GREEN ARMY are coming!

~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~

Wel am Noson Wobreuo gwych i orffen y tymor ar gyfer ein chwaraewyr  Iau a Hŷn! Mi ymdrechodd bawb yn fawr  i wisgo fel “Superheroes” – ac roedd pawb yn edrych yn anhygoel!

Hoffai’r clwb ddiolch i bawb a oedd yn gysylltiedig i wneud y noson yn un i’w chofio, yn enwedig i Jax a Nicci a wnaeth sicrhau fod popeth yn rhedeg yn esmwyth, nid yn unig ar y noson, ond drwy gydol y tymor hefyd. Mae llawer o waith caeld ac ymroddiad wedi cael ei ddarparu i wneud Clwb Hoci Ardudwy yn dîm mor llwyddiannus, ac ar ran pawb, mae diolch mawr i’r ddau ohonoch. Hefyd mae diolch yn mynd i bawb o’n haelodau, o bob oedran, fysa ni ddim yn deulu hoci heb eich holl ymroddiad, wythnos ar ôl wythnos.

Llongyfarchiadau mawr i bob un o’n ‘Minis’ ac Iau, am eu holl gwaith caled y tymor hwn, ac ar ennill eu gwobrau – hollol haeddiannol! Gobeithio yr ydych wedi mwynhau y tymor gymaint ac yr ydym ni wedi mwynhau ei brofiadu gyda chi!

Yn olaf, mae llongyfarchiadau enfawr yn mynd i bob un o’n ‘Seniors’! Nid yn unig mae tlws ‘Indoor Summer League’ yn ôl adra, ond hefyd tlws ennillwyr ‘Division 2’! Rydym yn edrych ymlaen i fod ar y cae gyda chi yn wythnosol, a chwarae ochr yn ochr gyda’r criw mwyaf ymroddedig o ferched.

Gobeithio bod ‘Divison 1’ yn barod amdana ni – mae’r GREEN ARMY ar eu ffordd!

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s