1sts

All home games are played at Canolfan Brailsford. Below you will see a table of all details for our upcoming fixtures for the North Wales Women’s Hockey League.

Results of all fixtures will be updated on our Facebook, Instagram and Twitter page weekly. Please also note that some pushback times for Away games are not noted down as of yet. As soon as we are aware of the times, we will inform you. Therefore, please check any of our social media pages each week.

**Please also keep in mind that there will be some weekends where we will not have a fixture, however it is possible these weekends will be filled in with other competition fixtures such as Cup games. Therefore, we ask all our players to keep these weekends free if possible, and we will update you all with any additional fixtures as soon as we can.**

1s Fixtures

Mae pob gêm cartref yn cael eu chwarae yng Nghanolfan Brailsford. Uchod, gwelir dabl yn cynnwys manylion pob gêm sydd i ddod ar gyfer Cyngrhair Hoci Merched Gogledd Cymru.

Bydd canlyniad pob gêm yn cael ei gyhoeddi ar ein tudalen Facebook, Instagram a Twitter yn wythnosol. Nodwch hefyd nad yw rhai amseroedd ‘pushback’ ar gyfer y gemau i ffwrdd wedi cael eu nodi i lawr hyd yma. Cyn gynted ag y byddwn ni’n ymwybodol o’r amseroedd, byddwn yn eich hysbysu. Felly, edrychwch ar unrhyw o’n tudalenni cymdeithasol yn wythnosol.

**Nodwch, mae rhai penwythnosau lle na fydd gennym ni gêm, ond mae’n bosibl y bydd y penwythnosau yma yn cael eu llenwi â gemau cystadlu eraill fel gemau Cwpan. Felly, gofynnwn i’n holl chwaraewyr gadw’r penwythnosau hyn yn rhydd os yn bosibl, a byddwn yn eich diweddaru i gyd gydag unrhyw gemau ychwanegol cyn gynted a phosib.**